Catedra de Literatură comparată


 

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT

Literatură universală şi comparată

Masteratul de Literatură universală şi comparată (2 ani de studii, 120 de credite) funcţionează din 1997 şi se adresează tuturor absolvenţilor de facultate, indiferent de profil şi specializare.

Diploma de master se acordă în urma examenului de absolvire, care constă în susţinerea unei disertaţii (aproximativ 15.000 cuvinte). Studenţii au posibilitatea să aleagă, din multitudinea de teme şi direcţii, un “domeniu” pe care să-l supună unui examen critic ocazionat de susţinerea disertaţiei şi care să fie continuat în timpul doctoratului (v. mai jos cîteva exemple).

TEME DE DOCTORAT SUPERVIZATE DE PROF. DR. VIORICA S. CONSTANTINESCU

Aspecte ale dramei expresioniste în Germania şi în România

Metafora "turnului de fildeş" în teatrul existenţialist european

Structuri dramatice şi muzicale ale temei Don Juan: Tirso de Molina, Molière, Da Ponte-Mozart

Perspectiva poetico-biblică în romanul secolului al XX-lea

Motivul dublului în literatura celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea: Guy de Maupassant, O. Wilde, Mihai Eminescu, Al. Macedonski

Mitul dacic în opera lui Lucian Blaga

Forme dramatice şi imagine scenică în teatrul lui I. L. Caragiale şi E. Ionesco

Cahiers roumains d'études littéraires. Studiu monografic

Minimalism şi absurdism în proza contemporană americană şi românească

Opera lui Omar Khayyam şi receptarea ei în Europa

Povestirea fantastică de la E. A. Poe la Michel de Ghelderode

Parodia în roman: creaţie şi/sau critică

Literatura cibernetică: text în perpetuă devenire

Fenomenul schola latina în tradiţia culturală românească

Singurătate şi pesimism în operele lui Emil Cioran şi Ernesto Sábato

Ipostaze ale divinului în literatura upanişadică şi biblică

Bazele filosofice ale curentelor literare europene

Jurnale, memorii, biografii romanţate, apocrife în secolul al XVII-lea

Dostoievski - funcţiile narative ale bolii

Teme biblice în romanul secolului al XX-lea

La donna demonicata - la donna angelicata