1/2005, OCCIDENT/ORIENT

ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 1/2005
OCCIDENT/ ORIENT


Content

Viorica S. Constantinescu
Despre bine şi frumos în Biblie

Gheorghe Iorga
Despre un secret metafizic al gazelului persan

Niculina Toderaşcu
Laocoon. Un ekphrasis vergilian

Petru Ursache
Povestea lui Dumuzi

Nicoleta Cinpoeş
Reading the ‘Eye’ in Baz Luhrmann’s William Skakespeare’s Romeo+Juliet

Susan Fox
Albert Memmi: A Discourse on Jewish Identity in La Statue de sel

Neil Bishop
Ne perds pas le Nord? Orient, Occident et ailleurs chez Robert Lalonde  

Ioan Constantinescu
Ludwig Tiecks schwarze Utopie: die postrevolutionäre verkehrte Welt  

Eleni Serseludis-Kamata
Hikaru Genji – ein japanischer Don Juan?  

Henning Krauß
Denken macht glücklich: Positionen der französischen Aufklärung  

Gheorghe Macarie
Un italiano sull’epoca di Constantin Brâncoveanu  

Christian Tamas
L’uomo interiore – itinerario mistico  

Andreea Olaru Cervatiuc
El voyeurismo como principio organizador de la imagen y el concepto de teatro improvisado en El Quijote de Miguel de Cervantes dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón  

Doina Gheorghiu
Escribir – terapia para Cioran y Sábato  
 

BOOK REVIEWS

Lucia Cifor, Acta Comparationis Litterarum Universarum sau despre începuturile literaturii comparate  

Ioana Grecu, Neagu Djuvara – Între Orient şi Occident (Ţările Române la începutul epocii moderne)  

Bogdan-Ştefan Mândru, Hajime Nakamura – Orient şi Occident – o istorie comparată a ideilor 

Oana Melinte, Un studiu comparativ între cultura germană şi cea hispano-americană. Similitudini şi diferenţe  

Elena-Brânduşa Steiciuc, Încotro se îndreaptă literatura franceză azi?  

Adrian Crupa, Adrian Marino – Comparatism şi teoria literaturii  

Puiu Ioniţă, Dialog intercultural