5/2007, CENTRU ȘI PERIFERIE

ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 5/2007
CENTRU ȘI PERIFERIE


Cuprins

REZUMATE

MARTA INÉS ARABIA
Olvidar… un gesto?

CARMEN RALUCA AŞTELIAN
Geneva lui Calvin şi tragedia cu subiect religios a Renaşterii franceze

LIGIA BRĂDEANU
From Centre to Margins: Multicultural Aspects of the Origins of Proverbs

MARINA CAP-BUN
Aggressive Margins Shaking the Spear of the Canon

MIHAELA CERNĂUŢI-GORODEŢCHI
Un gen literar marginal (?)

LUCIA CIFOR
Die literarische Hermeneutik im Kontext der rumänischen Kultur

RADU CINPOEŞ
Paradigms in the Study of Nationalism: Self-Other and Centre-Periphery Relations

CĂTĂLIN CONSTANTINESCU
Relativismul cultural în studiile literare comparate. Deschiderea spre Celălalt şi spre Periferie

LIGIA DOINA CONSTANTINESCU
The ‘Power’ of Dialogism and of ‘Troping’. Case Studies: W. B. Yeats’ Easter 1916 and J. Joyce’s The Dead

VIORICA S. CONSTANTINESCU
„Barocus alexandrinus” în Cărţile Macabeilor

RAYMOND DELAMBRE
La dialectique du centre et de la périphérie au prisme de la cinématographie chinoise

CONSTANTIN DRAM
Eroul – mereu dinspre centru către o margine a lumii sale

MONICA GAROIU
Ecrire avec le centre : l’écriture en langue française de L’Amour, la fantasia d’Assia Djebar

GYÖRFI-DEAK GYÖRGY
Reducerea la centru

SIMONE GYÖRFI
Romanţa centralizării. Lungul drum al percepţiei de sine – de la periferia conştiinţei către centrul ei

ROBERT LAZU
Towards the Centre of the Self by Getting Inside the Belly of the Dragon: Levels of Initiation in Tolkien’s Works

TEODORO PABLO LECMAN
Un emblema: centro y periferia

MARIA LUNGU-CLIVINSCHI
Modele parnasiene în lirica belgiană

MANUELA MACARIE
The Dynamics of Centre and Periphery in the British Society of the Twentieth Century

VERA PÂNTEA
Teatrul contemporan în căutarea unui nou centru al semnificării

PETRUŢA SPÂNU
Centre et périphérie chez Georges Simenon

ANA-MARIA ŞTEFAN
O dialectică centru-periferie sui generis: itinerariile picareşti şi romanul de campus al lui David Lodge

MĂDĂLINA VÂRTEJANU-JOUBERT
Centru? Rabinii şi exegeza biblică

RECENZII

PAUL CORNEA, Interpretare şi raţionalitate (Lucia Cifor)

LUCIA CIFOR, Principii de hermeneutică literară (Livia Iacob)

ANDREI PLEŞU, Despre îngeri (Adrian Crupa)

LAURA GONZENBACH, The Robber with a Witch’s Head: More Stories from the Great Treasury of Sicilian Folk and Fairy Tales (Eva Damian)