6/2008, RATIONNEL-IRRATIONNEL

ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 6/2008
RATIONNEL-IRRATIONNEL


Contenu

IN MEMORIAM PROFESSORI IOAN CONSTANTINESCU (1938-2003)

PERSPECTIVE COMPARATISTE: POETICA COMPARATISTĂ (Cătălin Constantinescu)

CRITICUL LITERAR IOAN CONSTANTINESCU (Petruţa Spânu)

EMINESCU VĂZUT DE IOAN CONSTANTINESCU (Leonida Maniu)

CARAGIALE ŞI DERIZIUNEA ABSURDULUI LA IOAN CONSTANTINESCU (Constantin Dram)

DON JUAN SAU ÎNTOARCEREA LA DRAGOSTE DE IOAN CONSTANTINESCU (Sorina Bălănescu)

VISUL GERMANIC (Mihai Zamfir)

O MOŞTENIRE CARE IMPUNE / A COMPELLING LEGACY / UN HÉRITAGE IMPOSANT (Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi)

RAȚIONAL-IRAȚIONAL (Résumés)

GILLES BANDERIER
(Ir)rationalité des vampires ? A propos du Traité sur les apparitions… de dom Augustin Calmet

NEIL B. BISHOP
Logiques du magique, ou le rationnel dans une fiction de l’irrationnel : Les maisons de cristal d’Annick Perrot-Bishop

LUDMILA BRANIŞTE
Estetizarea conceptelor raţional şi iraţional în romanul Geniu pustiu de Mihai Eminescu

DRAGOŞ CARASEVICI
Das Traummotiv zwischen der romantik und der modernen Tiefenpsychologie. Studienfall: Ludwig Tiecks Die Freunde

ALINA-VIORELA CĂILEANU
„Raţionalizarea” antisemitismului românesc modern. Imagini animaliere ofensatoare şi „justificarea” lor în presa românească din anii 1900-1916

MIHAELA CERNĂUŢI-GORODEŢCHI
Spectrologie carrolliană. Cîteva însemnări

LUCIA CIFOR
Raţional – iraţional în spaţiul iubirii fatale. Anna Karenina

CĂTĂLIN CONSTANTINESCU
Metaforă şi negaţie în Metamorfoza lui F. Kafka

ADRIAN CRUPA
Raţional şi iraţional în reprezentarea tradiţională a realităţii

CARMEN DĂRĂBUŞ
Spaţiul arhaic şi condiţia iraţionalului

DANA DIACONU
El descenso a los infiernos, en los arrabales de la irracionalidad. Apuntes para una lectura paralela: Veracruz desde la cueva de Montesinos

GABRIELA E. DIMA
L’escamotage alfieriano nel giustificare i delitti degli Atridi

DANIELA DOBOŞ
Periferia victoriană: Edward Lear şi nonsensul

VALÉRIE DOUSSAUD
Harry Potter : le retour vers un émerveillement rationnel

CONSTANTIN DRAM
Eroul cervantesc între realitate şi sminteală

LILIANA FOŞALĂU
Le poème en prose. A la frontière du visible et de l’invisible

CONSTANTIN GRIGORUŢ
Apocalyptic Imagery in Michel Tournier’s Le Roi des Aulnes

CZES£AW GRZESIAK
L’autoréflexion critique de Robert Pinget et de ses personnages-écrivains : d’un projet inconscient à une écriture consciente

GYÖRFI-DEAK GYÖRGY
(I)Raţionalitate şi simţire: doi eroi paradoxali – detectivul particular Philip Marlowe şi geniul Bartimaeus

ROXANA HAIDBERG
Rationnel – irrationnel dans les drames mythiques de Jean Giraudoux et Jean-Paul Sartre

VELICHKA IVANOVA
L’irrationnel de l’histoire chez Milan Kundera et Philip Roth

ALEXANDRA JELEVA
La (pseudo-)rationalité du fantastique romantique

NATALIA LECLERC
La prise de risque, rationnelle ou irrationnelle ? Le cas du joueur

TEODORO PABLO LECMAN
Figuras de la razón: ¿la pasión?

CORNELIA MACSINIUC
Paradoxes of Disbelief: Metamorphosis and Metadrama in A Midsummer Night’s Dream

TINA MAMATSACHVILI
La notion de couleur comme un élément rationnel mortuaire dans La jeune Parque de Paul Valéry

ANDI MIHALACHE
Les raisons de l’histoire et la culture de la confidentialité: les archives du Service Secret Communiste Roumain

BRIAN MUNOZ
Entre rationalité et imaginaire : le statut de la pluralité des mondes

ADINA-LUCIA NISTOR
„Frau Königin, Ihr seid die schönste hier, aber Sneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr.” Zum Motiv der Kindesaussetzung in den Märchen der Brüder Grimm

MIHAELA PARASCHIV
Tacit şi iraţionalul

RADU I. PETRESCU
Notes sur les possibles cohérences d’un poème de Tzara

BOGDAN ROMANIUC
De la Discursul asupra metodei la Recursul la metodă

IULIANA SAVU
Controversata componentă raţională a lumilor utopice

PETRUŢA SPÂNU
Raţional – iraţional în „hortomania” prinţului de Ligne

ELENA-BRÂNDUŞA STEICIUC
Les « choses que l’entendement n’arrive pas à expliquer ni à comprendre » : quelques considérations sur Amours sorcières de Tahar Ben Jelloun

ANA-MARIA ŞTEFAN
Urban Gothic and the Invisible Men

TRADUCTIONS

J. R. R. TOLKIEN: Trei texte sacre în graiuri elfice (Györfi-Deak György)

H. P. LOVECRAFT: Cetatea fără nume (Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi)

DRAGI MIHAJLOVSKI: Moartea diacului – fragment (Nikola Vangeli)

JEAN-LUC OUTERS: Un bibliotecar conştiincios (Petruţa Spânu)

COMPTES-RENDUS

CĂTĂLIN CONSTANTINESCU, IOAN LIHACIU, ANA-MARIA ŞTEFAN, Dicţionar de literatură comparată (Dragoş Carasevici)

STUART D. LEE & ELIZABETH SOLOPOVA, The Keys of Middle-earth: Discovering Medieval Literature through the Fiction of J.R.R. Tolkien (Ioan Milică)

ADINA-LUCIA NISTOR, Vorchristliches und christliches Sonnwend-Brauchtum im deutschen Sprachgebiet. Jul und Weihnachten. Mittsommer und Johanni (Lucia Cifor)

CORNEL ROBU, Scriitori români de science-fiction (Györfi-Deak György)

3 x ANDERSEN ÎN LIMBA ROMÂNĂ (Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi)

LINGVISTICA ÎN ŢARA MINUNILOR: DOUĂ PERSPECTIVE ASUPRA OPEREI LUI LEWIS CARROLL (Teodora Ghivirigă)