Prezentare

Catedra de Literatură Comparată de la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi editează ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, revistă academică cu acces liber, suspusă evaluării de tip peer-review, dedicată studiilor interdisciplinare, generate şi motivate de universalitatea fenomenelor literare în conexiune directă cu celelalte arte. Publicaţia manifestă, totodată, o deschidere reală către sferele conexe ştiinţelor literaturii: antropologia culturală, istoria ideilor şi a mentalităţilor, studiile culturale, studiile de gen. Printre colaboratori se numără atât specialişti consacraţi, cât şi tineri cercetători din EUROPA, AFRICA, cele două AMERICI şi ASIA.

Revista este publicată de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

***

Fondată în anul 2003 ca revistă de literatură universală şi comparată de profesorul IOAN CONSTANTINESCU, ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS a dobândit în timp o mai mare amploare şi relevanţă, păstrându-şi însă profilul tematic. Începând cu anul 2013, AIC este publicată exclusiv online şi are o apariţie bianuală. Revista cuprinde:
1) articole ştiinţifice în una dintre următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, spaniolă şi italiană. Articolele vor fi însoţite de rezumat şi de cuvinte-cheie în limba engleză.;
2) recenzii/prezentări de carte (în una din limbile menţionate mai sus) [Vezi Normele de redactare];

Înaintarea materialelor către Redacţie, publicarea acestora în AIC, precum şi accesarea revistei online sunt gratuite.

ISSN (online) 2285 – 3871
ISSN–L = 1584 – 6628