Colegiul Redacțional

 Colegiul onorific

DIRECTOR ONORIFIC:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

REDACTOR-ŞEF:
Ana-Maria Constantinovici-Ştefan
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

SECRETARI DE REDACŢIE:
Alina Ţiţei
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Corina Bădeliţă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

REDACTORI:
Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Neil B. Bishop
Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Canada

Cătălin Constantinescu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Nicoleta Cinpoeş
University of Worcester, UK

Francesca di Tonno
Università di Bologna, Italia

Martin A. Hainz
Universität Wien, Österreich

Dragoş Carasevici
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Mihaela Lupu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Marius-Adrian Hazaparu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Dieter Lohr
University of Regensburg, Deutschland

Ioana Raluca Petrescu
University of Bari Aldo Moro, Italia

Roberto Rodríguez Milán
Hellenic Open University, Greece

Silvana N. Fernández
La Plata National University, Argentina

Andrei Stipiuc
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România


COLABORATORI:

Diana Gradu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Mariana Anastasiei
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Ştefan Avădanei
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Yves Chevrel
Professeur émérite, Université de Paris IV-Sorbonne, France

Andrei Corbea-Hoişie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Czeslaw Grzesiak
Uniwersytet „Marii Curie-Sklodowskiej”, Lublin, Polska

Henning Krauß
Emeritierter Professor, Universität Augsburg, Deutschland

Michel Otten
Professeur émérite, Université catholique de Louvain, Belgique

Petruţa Spânu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Elena-Brânduşa Steiciuc
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România

Mihai Zamfir
Universitatea Bucureşti, România