Colegiul redacţional şi ştiinţific

 Colegiul onorific

DIRECTOR ONORIFIC:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

REDACTOR-ŞEF:
Ana-Maria Constantinovici-Ştefan
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

SECRETARI DE REDACŢIE:
Alina Ţiţei
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Corina Bădeliţă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

REDACTORI:
Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Neil B. Bishop
Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Canada

Cătălin Constantinescu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Nicoleta Cinpoeş
University of Worcester, UK

Francesca di Tonno
Università di Bologna, Italia

Martin A. Hainz
Universität Wien, Österreich

Dragoş Carasevici
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Mihaela Lupu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Marius-Adrian Hazaparu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Diana Gradu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Mariana Anastasiei
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Andrei Stipiuc
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Ştefan Avădanei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Yves Chevrel (professeur émérite, Université de Paris IV-Sorbonne, France)

Andrei Corbea-Hoişie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Czeslaw Grzesiak (Uniwersytet „Marii Curie-Sklodowskiej”, Lublin, Polska)

Henning Krauß (emeritierter Professor, Universität Augsburg, Deutschland)

Michel Otten (professeur émérite, Université catholique de Louvain, Belgique)

Acad. Eugen Simion (profesor consultant, Universitatea din Bucureşti, România; preşedintele Secţiei de Filologie şi Literatură, Academia Română)

Petruţa Spânu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Elena-Brânduşa Steiciuc (Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România)

Mihai Zamfir (Universitatea Bucureşti, România)