ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 25 (1/2020)
Istorie – Istorii

Abordând relaţiile complexe şi relevante din punct de vedere cultural dintre: trecut şi prezent, Istorie (împărtăşită şi/sau recunoscută) şi istorie (personală şi/sau intimă), Istorie (Naraţiune oficială) şi istorii (naraţiuni multiple, concurente), istorie şi memorie, istorie şi scriere, istorie şi literatură, istorie şi estetică, istorie şi mitologie, AIC 25 (1/2020) reuneşte, printr-o conexiune dialogică implicită, contribuţii academice semnate de cercetători din Europa şi Africa. Iniţiativa a permis „re-polizarea” accepţiunilor consacrate ale istoriei sub înrâurirea diverselor contexte culturale şi teoretice, ceea ce a atras după sine o revizitare fructuoasă a triadei conceptuale istorie – (de)istoricizare – istoricitate.

 

În pregătire

ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 26 (2/2020)
RESCRIERE ŞI REINTERPRETARE / REWRITING & REINTERPRETATION / RÉÉCRITURE ET RÉINTERPRÉTATION

Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată până la data de
20 octombrie 2020.

(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 21 octombrie 2020 şi
1 noiembrie 2020.

Apariţia numărului al 26-lea al AIC este programată pentru 25 noiembrie 2020.


 Invitație la colaborare

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 27 (1/2021)
HATE / LA HAINE / URĂ

Data-limită pentru trimiterea materialelor este
15 decembrie 2020.

Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată până la data de
10 aprilie 2021.

(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 11 aprilie 2021 şi 20 aprilie 2021.

Apariţia numărului al 27-lea al AIC este programată pentru 25 mai 2021.


la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 28 (2/2021)
LITERATURE AND POP CULTURE/ LA LITTÉRATURE ET LA CULTURE POP/ LITERATURA ŞI CULTURA POP

Data-limită pentru trimiterea materialelor este
5 iunie 2021.

Apariţia numărului al 28-lea al AIC este programată pentru 30 octombrie 2021.

 diamondACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS
invites you to contribute to the special issue
REPRESENTATIONS OF INDIGENEITY
HISTORY, LITERATURE, AND ANTHROPOLOGY(Call to Papers: EN / SP)
DEADLINE FOR SUBMISSIONS:
October 15, 2020.