ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 21 (1/2018)
CREDINȚĂ ȘI TRĂDARE

CREDINŢA şi mai ales opusul ei, TRĂDAREA, i-au tentat pe cercetători din Romania şi din alte părţi ale Europei să contribuie cu articole la numărul 21 (1/2018) al revistei AIC, volum consacrat celor două teme importante, bogate in implicaţii mitice şi istorice.

Abordand texte integrate in tradiţii culturale diverse, din diferite unghiuri hermeneutice, articolele din numărul curent al AIC aduc laolaltă reprezentări clasice, dar şi moderne ale trădării in literatură şi in realitatea cotidiană: de la vechile chipuri ale trădării din Epopeea lui Ghilgameş şi poemele homerice la trădarea (trans)portată in ciberspaţiu; de la Iuda, prototipul trădătorului in tradiţia creştină, la simbolurile trădării şi ale rebeliunii sociale in nuvela americană; de la trădare ca parte a răului funciar in basmele populare, la trădarea in dragoste, trădarea politică şi compromisul moral, aşa cum sunt acestea reprezentate in literatura europeană a ultimelor două secole.

În pregătire:

AIC 22 (2/2018), cu tema MEMORIE ŞI UITARE / MEMORY AND OBLIVION / MÉMOIRE ET OUBLI. Numărul nou va fi online începând cu data de
15 octombrie 2018.


Invitație la colaborare

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 23 (1/2019)
FRAŢI INAMICI / INIMICAL BROTHERS / FRÈRES ENNEMIS.

Data-limită pentru trimiterea materialelor (în una dintre limbile: română, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) este 26 noiembrie 2018.

Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată până la data de
17 martie 2019.

(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 18 martie 2019 şi 2 aprilie 2019.
Apariţia numărului al 23-lea al AIC este programată pentru 22 aprilie 2019.

diamond

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 24 (2/2019)
REALITATE – IREALITATE / REALITY – UNREALITY / RÉALITÉ – IRRÉALITÉ.
Data-limită pentru trimiterea materialelor este 27 iunie 2019.