ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 21 (1/2018)
CREDINȚĂ ȘI TRĂDARE

CREDINŢA şi mai ales opusul ei, TRĂDAREA, i-au tentat pe cercetători din Romania şi din alte părţi ale Europei să contribuie cu articole la numărul 21 (1/2018) al revistei AIC, volum consacrat celor două teme importante, bogate in implicaţii mitice şi istorice.

Abordand texte integrate in tradiţii culturale diverse, din diferite unghiuri hermeneutice, articolele din numărul curent al AIC aduc laolaltă reprezentări clasice, dar şi moderne ale trădării in literatură şi in realitatea cotidiană: de la vechile chipuri ale trădării din Epopeea lui Ghilgameş şi poemele homerice la trădarea (trans)portată in ciberspaţiu; de la Iuda, prototipul trădătorului in tradiţia creştină, la simbolurile trădării şi ale rebeliunii sociale in nuvela americană; de la trădare ca parte a răului funciar in basmele populare, la trădarea in dragoste, trădarea politică şi compromisul moral, aşa cum sunt acestea reprezentate in literatura europeană a ultimelor două secole.


Invitație la colaborare

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 22 (2/2018)
MEMORIE ŞI UITARE / MEMORY AND OBLIVION / MÉMOIRE ET OUBLI

Data-limită pentru trimiterea materialelor (în una dintre limbile: română, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) este 25 iunie 2018.
Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată până la data de 17 septembrie 2018.
(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 18 septembrie 2018 şi 1 octombrie 2018.
Apariţia numărului al 22-lea este programată pentru 15 octombrie 2018.

diamond

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 23 (1/2019)
FRAŢI INAMICI / INIMICAL BROTHERS / FRÈRES ENNEMIS
Data-limită pentru trimiterea materialelor este
26 noiembrie 2018.