ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 19 (1/2017)
CRIZE FAMILIALE

O temă tradiţională în antropologie, FAMILIA este, în acelaşi timp (şi în toate timpurile, de fapt), o importantă temă literară. În încercarea de a evoca simultan forţele care asigură coeziunea familiei şi curenţii de adâncime care îi erodează integritatea, am ales „Crizele familiale” – o manifestare particulară a temei largi – drept titlu şi nucleu al numărului al 19lea (1/2017) al revistei. Reunind abordări critice ale unor texte din diverse literaturi ale Europei, Africii, Americii şi Asiei, semnate de specialişti ai literaturii şi studenţi din şapte ţări diferite, numărul curent al AIC reliefează variaţii însemnate în tratamentul literar al temei vizate din secolul al XVIIIlea până astăzi, demonstrând totodată interesul universal, persistent şi chiar crescând alocat subiectului de către scriitorii şi criticii literari ai secolului XXI.

Invitație la colaborare

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 20 (2/2017)
VIS ŞI REALITATE / DREAM AND REALITY / RÊVE ET RÉALITÉ

Data-limită pentru trimiterea materialelor
este 10 iulie 2017.

Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată pâna la data de
11 septembrie 2017.

(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 12 septembrie 2017 şi
21 septembrie 2017.

Apariţia numărului al 19-lea este programată pentru 30 septembrie 2017.

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 21 (1/2018)
TRĂDARE / TREASON / TRAHISON

Data-limită pentru trimiterea materialelor este 14 noiembrie 2017.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

diamond

400 Years with Shakespeare and Cervantes

Special issue: 400 YEARS WITH SHAKESPEARE AND CERVANTES
Online Publication: September 2017.

Número especial: 400 AÑOS CON SHAKESPEARE Y CERVANTES
Publicación en línea: Septiembre de 2017.