ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 30, (2/2022)
BOOKS AND BOOK WRITING IN LITERATURE / LIVRES ET L’ÉCRITURE DES LIVRES DANS LA LITTÉRATURE / CĂRŢILE ŞI SCRISUL CĂRŢILOR ÎN LITERATURĂ

Trecând dincolo de condiţia fizică a cărţii ca suport-mediu de hârtie, majoritatea colaboratorilor la volumul cu numărul 30 (2/2022) al AIC tratează chestiunea metadiscursului (jurnalistic, istoric şi poetic). Majoritatea acestor autori abordează, de asemenea, intertextualitatea de-a lungul secolelor, apelând la o
multitudine de voci literare. Articolele acoperă un interval temporal generos, de la Antichitatea târzie (prin poetul creştin Prudenţiu) până la secolul al XX-lea, reprezentat aici de: scriitori care au constituit veritabile modele literare (precum Borges şi Naipaul), autoare de roman istoric (precum Sarah Dunant, Rodica Ojog-Braşoveanu şi Ileana Vulpescu), scriitori români proletcultişti, şi chiar jurnalişti (precum Ryszard Kapuściński). Subiectele dezvoltate sunt grupate în jurul provocărilor auctoriale asociate producţiei literare: problematica scrierii poeziei creştine la sfârşitul epocii antice, trecerea de la o tradiţie prescripturală la realizări literare remarcabile, scrierea cărţilor ca instrument de propagandă sau ca joc, scriitura feminină a romanului istoric, idealul autorului literar de a crea cartea holistică transtemporală (o carte a cărţilor care să cuprindă totul).

Invitație la colaborare

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 31 (1/2023)
HUMAN BODY AND CORPORALITY IN LITERATURE/ LE CORPS HUMAIN ET LA CORPORALITÉ DANS LA LITTÉRATURE/ CORPUL UMAN ŞI CORPORALITATEA ÎN LITERATURĂ

Data-limită pentru trimiterea materialelor (în limbile română, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) este 17 aprilie 2023.

Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată până la data de
12 iunie 2023.

(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 13 iunie 2023 şi 20 iunie 2023.
Apariţia numărului al 31-lea al AIC este programată pentru 17 iulie 2023.

diamond

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 32 (2/2023) LITERATURE AND FILM / LITTÉRATURE ET FILM / LITERATURĂ ŞI FILM

Data-limită pentru trimiterea materialelor este 04 septembrie 2023.

Apariţia numărului al 32-lea al AIC este programată pentru 11 decembrie 2023.