ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 23 (1/2019)
FRAŢI INAMICI

Cel de-al 23-lea număr al AIC include abordări ale temei FRAŢI INAMICI, propuse de cercetători din Franţa, Italia, Grecia, Statele Unite şi România.

Relaţiile fraterne sunt analizate amănunţit ca interacţiune de bază în sânul familiei – aşa cum sunt de regulă tratate în literatură –, dar şi ca metafore ale dublei personalităţi; ale firilor diferite şi ale sentimentelor de iubire-ură dintre confraţii artişti şi poeţi; ale conflictelor de natură rasială, socială, religioasă şi geopolitică între două sau mai multe
entităţi.


Invitație la colaborare

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 25 (1/2020)
ISTORIE – ISTORII / HISTORY – HISTORIES / HISTOIRE – HISTOIRES

Data-limită pentru trimiterea materialelor (în una dintre limbile: română, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) este 25 noiembrie 2019.

Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată până la data
de 9 martie 2020.

(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 10 martie 2020 şi
23 martie 2020.

Apariţia numărului al 25-lea al AIC este programată pentru 27 aprilie 2020.


diamond

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 26 (2/2020)
RESCRIERE ŞI REINTERPRETARE / REWRITING & REINTERPRETATION / RÉÉCRITURE ET RÉINTERPRÉTATION

Data-limită pentru trimiterea materialelor este
18 mai 2020.

Anniversary Issue

MAGELLAN & ELCANO 500

CIRCUMNAVIGATION TO GLOBALIZATION

In order to celebrate the 5th centenary of the Circumnavigation of the Earth and its heroes, as well as the invaluable material and cultural legacy that the Age of Discovery bequeathed to Humanity, we invite contributions (articles and book reviews) addressing the following lines of research: comparative literature, theory and literary criticism, history, anthropology,
cultural studies, colonial and postcolonial studies, translation studies, film studies, music and visual arts.

Invitations: En / Fr / Pt / Sp / Ro.