ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 32, (2/2023)
LITERATURE AND FILM / LITTÉRATURE ET FILM /
LITERATURĂ ȘI FILM

În cadrele generosului subiect „Literatură şi film”, cel de-al
32-lea număr (2/2023) al revistei AIC abordează o serie de teme de mare actualitate, precum: migraţia, rasa, prăpastia Est-Vest, visul american şi deconstrucţia acestuia, constrângerea şi abuzul social, trauma şi oroarea (asociate Holocaustului şi războiului), călătoria în timp şi spaţiu, identitatea (înfăţişată ca o nouă „frontieră finală”). Adaptarea textului scris la mediile vizuale, implicând atât tendinţe convergente, cât şi divergente între codurile semiotice, rămâne punctul central al contribuţiilor din cadrul volumului.

În acelaşi timp, sunt avansate şi alte preocupări şi perspective privitoare la relaţia dintre literatură şi film: triada hârtie (literatură) – scenă (teatru) – ecran (cinema) şi im-/complicaţiile sale, interconexiunea scriere – filmare/ regie, dialogul dintre arte (literatură, cinema, teatru, dar şi muzică şi pictură), utilizarea instrumentelor de data mining pentru analiza textuală şi, nu în ultimul rând, apelul la literatură şi film în predarea limbilor străine.

Din Evul Mediu până în viitorul îndepărtat, trecând prin baroc, Epoca Victoriană, Războaiele Mondiale şi perioada post-colonială; de la poemul narativ la dramaturgia elisabetană şi, mai departe, de la romanul secolelor al XIX-lea şi al XX-lea până la rapsodia cyberpunk şi la alte sub-genuri SF, acest număr aduce împreună studiile literare, cinematografice şi culturale, semiotica, filozofia şi ştiinţele umaniste digitale.

Invitaţie la colaborare

ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 34 (2/2024)
DREAM IN LITERATURE / LE RÊVE DANS LA LITTÉRATURE / VISUL ÎN LITERATURĂ

Data-limită pentru trimiterea materialelor (în limbile română, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) este
05 septembrie 2024.

Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată până la data de 05 decembrie 2024.

(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 06 decembrie 2024 şi 15 decembrie 2024.

Apariţia numărului al 34-lea al AIC este programată pentru 15 ianuarie 2025.


ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 35 (1/2025)
TEMPTATION IN LITERATURE /
LA TENTATION DANS LA LITTÉRATURE /
ISPITA ÎN LITERATURĂ

Data-limită pentru trimiterea materialelor este 20 februarie 2025.

Apariţia numărului al 35-lea al AIC este programată pentru 30 iunie 2025.

diamond

Invitaţie la colaborare

AIC 33 (1/2024), cu tema WAR IN LITERATURE/ LA GUERRE DANS LA LITTÉRATURE/ RĂZBOIUL ÎN LITERATURĂ

Apariţia noului număr este programată pentru
30 iunie 2024.