ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 29 (1/2022)
MONSTERS IN LITERATURE / LES MONSTRES DANS LA LITTÉRATURE / MONŞTRII ÎN LITERATURĂ

Acta-29În bine-cunoscuta sa colecție de eseuri Sulle spalle dei giganti (2017) – Pe umerii giganților (2018, pentru ediţia în limba română) – Umberto Eco observă în mod interesant că, spre deosebire de frumusețe, a cărei judecată estetică presupune detașare, urâțenia provoacă o reacție pasională de dezgust sau repulsie. Mai mult, esteticianul subliniază că limbajul în sine reprezintă un mijloc de transmitere a acestui tip de atitudine, căci există mult mai multe sinonime pentru urât decât pentru frumos. Printre ele se remarcă termenul monstruos. Acesta desemnează un concept care, indiferent de tradițiile culturale cărora li se asociază, prezintă o trăsătură importantă: dualitatea sa – din Antichitate și până în zilele noastre, oamenii au simțit și au exprimat constant atât groază, cât și fascinație, atracție, cât și aversiune față de monștri (fie ei întruchipări reale ori imaginare ale terorii) și față de monstruos. În plus, dimensiunile literală și simbolică ale acestora sunt o mărturie a naturii lor duale. Ei reușesc să-și depășească originile mitice și populare pentru a deveni o categorie culturală multifuncțională, operantă în arii foarte diverse, precum biologia, psihologia, religia, literatura, artele vizuale și chiar politica.

MONȘTRII ÎN LITERATURĂ, tema propusă pentru numărul 29 al AIC, a atras în mod deosebit atenția specialiștilor în științe umaniste din diverse instituții academice europene, sud-americane și africane, tocmai datorită deosebitei sale versatilități culturale. Punând în dialog conceptele de monstru și monstruozitate cu o varietate de opere literare care reprezintă tradiții și epoci diferite, cele șaisprezece articole din volumul de față aduc în prim-plan analize consistente care surprind literatura în conexiunile sale cu domenii precum studiile culturale, studiile postcoloniale, cele etnico-rasiale sau de gen, precum și cu mitologia, filozofia, psihologia, politica sau artele spectacolului. Subiectele tratate sunt felurite: în vreme ce unii autori își manifestă interesul pentru explorarea temei din perspectiva poeziei tradiționale persane sau a Metamorfozelor lui Ovidiu, alții caută să concilieze literatura gotică şi abordările interpretative postmoderne. Astfel, demoni, vampiri, creaturi marine, ființe diforme sau entităţi inumane, alături de fobii, frici și dorințe perverse populează articolele care compun prezentul număr al revistei, demonstrând o dată în plus că monștrii pot îmbrăca nu doar forma unor personaje ficționale terifiante sau a unor fiinţe cu aspect hidos, ci și pe aceea a forțelor coșmarești care sălăşluiesc în adâncul nostru.

În pregătire

ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 30 (2/2022)
BOOKS AND BOOK WRITING IN LITERATURE/ LES LIVRES ET L’ÉCRITURE DES LIVRES DANS LA LITTÉRATURE/ CĂRŢILE ŞI SCRISUL CĂRŢILOR ÎN LITERATURĂ

Noul număr va fi publicat on-line pe
12 decembrie 2022.


Invitație la colaborare

la  ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 31 (1/2023)
HUMAN BODY AND CORPORALITY IN LITERATURE/ LE CORPS HUMAIN ET LA CORPORALITÉ DANS LA LITTÉRATURE/ CORPUL UMAN ŞI CORPORALITATEA ÎN LITERATURĂ

Data-limită pentru trimiterea materialelor este
25 martie 2023.

Apariţia numărului al 31-lea al AIC este programată pentru 25 iunie 2023.

diamondNEW ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS
Special Issue 2021
REPRESENTATIONS OF INDIGENEITY
HISTORY, LITERATURE, AND ANTHROPOLOGY