ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 18 (2/2016)
CĂLĂTORII ŞI CĂLĂTORI / VOYAGES ET VOYAGEURS / TRAVELS AND TRAVELLERS

Numărul 18 al AIC, „Călătorii şi călători”, demonstrează încă o dată importanţa acestei mega-teme culturale şi literare, cu rădăcini arhetipale, pentru publicul şi cercetătorul contemporan. Revista reuneşte subiecte precum pelerinajul medieval, expediţiile maritime, migraţia, exilul, turismul, jurnalismul de agenţie, acoperind domenii diverse: critică literară, imagologie, teatrologie, istorie, antropologie, studii culturale şi traductologie. La realizarea volumului de faţă au contribuit specialişti din Europa, Africa şi Statele Unite.

***

En rassemblant, dans ses pages, des sujets aussi différents que le pèlerinage médiéval, les expéditions maritimes d’exploration, l’errance, la migration, l’exil, le tourisme et le journalisme d’agence de presse, le numéro 18 d’AIC, consacré aux « Voyages et voyageurs », couvre des domaines variés – critique littéraire, imagologie, théâtrologie, histoire, anthropologie, études culturelles et traductologie – et montre une fois de plus l’importance de ce méga-thème culturel et littéraire, d’origine archétypale, au monde et au chercheur contemporain. Le présent volume réunit des articles signés par des spécialistes de l’Europe, de l’Afrique et des Etats-Unis.

***

The AIC 18th issue, devoted to “Travels and travellers”, shows once more the relevance of this cultural and literary mega-theme, of archetypal origin, to the contemporary world and the contemporary researcher. It draws together topics such as medieval pilgrimage, sea exploration expeditions, wandering, migration, exile, tourism and foreign correspondence journalism, and covers fields as diverse as literary criticism, imagological studies, theatrology, history, anthropology, cultural and translation studies. Scholars from Europe, Africa and the United States have brought their contribution to the current volume.

În pregătire: AIC 19 (1/2017), cu tema CRIZE FAMILIALE / FAMILY CRISES / CRISES FAMILIALES. Numărul nou este programat să apară la data de 20 martie 2017.


Invitaţie la colaborare

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 20 (2/2017)
VIS ŞI REALITATE / DREAM AND REALITY / RÊVE ET RÉALITÉ

Data-limită pentru trimiterea materialelor este 15 mai 2017.
Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată pâna la data de 4 septembrie 2017.
(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 5 septembrie 2017 şi 19 septembrie 2017.
Apariţia numărului al 19-lea este programată pentru 30 septembrie 2017.

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 21 (1/2018)
TRĂDARE / TREASON / TRAHISON

Data-limită pentru trimiterea materialelor este 14 noiembrie 2017.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

400 de ani cu Shakespeare și Cervantes

Număr special: 400 DE ANI CU SHAKESPEARE ŞI CERVANTES

Data limită de trimitere a articolelor: 20 martie 2017.
Publicare online: 1 iunie 2017.

Special issue: 400 YEARS WITH SHAKESPEARE AND CERVANTES

Deadline for Submissions: March 20, 2017.
Online Publication: June 1, 2017.

Número especial: 400 AÑOS CON SHAKESPEARE Y CERVANTES

Fecha límite de envío: 20 de marzo de 2017.
Publicación en línea: 1 de junio de 2017.