Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi

Facultatea de Litere


CATEDRA DE LITERATURĂ COMPARATĂ

 

Prezentare generală

Literatură universală şi comparată

Studii de licenţă - Studii de masterat

Cadre didactice

 


ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS

REVISTA DE ANTROPOLOGIE LITERARĂ

(pagină Ón construcţie)

STUDII EMINESCOLOGICE